מיסטיקה יהודית

מיסטיקה יהודית בבית הכנסת המרוקאי במודיעין