לצמוח מהמקום

זכייה בתחרות לבניית בתי קבע ליישוב קהילתי בדרום.
כמענה לדרישות הפרוגרמה לחבר את הקהילה למקום, נבחרה תנועה אנכית של קיר במרכז הבית שסביבו
ממוקמים חללי הבית כולו, קיר מהחופה באבני ההר בו ממוקם היישוב, וכמענה לבניית מבנה מודרני הפתוח לנוף נבחרו
קווים אופקיים ששולחים את חללי המבנה למרחב.