קומפוזיציה של נפחים שונים

ציר מרכזי  מחבר בין הכניסה לעומק הבית לחלל הציבורי, כשהוא מודגש בריצוף עץ ובחלל כפול.
הציר מארגן את חללי הבית ביחס אליו כשכל פונקציה מקבלת ביטוי בנפח מודגש והנפחים בניהם מופרדים 
בזכוכית שמדגישה את עצמאותם.