התכנסות

בית שנבנה למשפחה חמה שחיה ומארחת סביב הברכה.
הוגדר צורך בבית שמשדר תחושת חופש, כדי לבטא את המשפחתיות נבחרה צורה מעוגלת שיוצרת התכנסות, 
הבית סובב סביב הברכה כשכול חללי הבית פתוחים אליה והיא בעצם חלל נוסף ואינטנסיבי של הבית.